Tag: Steve Jobs

Priceza & Tech Startup

Connecting the Dots และจุดเริ่มต้นของ Priceza

ผมเคยได้ยินประโยค “Connecting the Dots” (การเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกัน) มานานหลายครั้ง ผมรู้ว่าเป็นคำที่ สตีฟ จอบส์ พูดเอาไว้ แต่ผมไม่ได้เข้าใจมันลึกซึ่งมากนัก ผมนึกไปเองว่าผมเข้าใจ แต่พอผมได้ฟังบทสุนทรพจน์ของ สตีฟ จอบส์ ที่ให้ไว้กับนักศึกษาที่เรียบจบจากมหาวิทยาลัย Stanford แล้ว มันทำให้ผมเข้าใจเรื่อง “Connecting theContinue Reading

Self Improvement

ฝึกการนำเสนอสุดยอดอย่างสตีฟจ๊อบส์

ผมได้อ่านหนังสือชื่อ “เก่ง Presentation อย่าง Steve Jobs” ที่แต่งโดย Carmine Gallo เค้าเป็นนักพูดการนำเสนอและได้ทำการศึกษาการนำเสนอของ Steve Jobs มานับครั้งไม่ถ้วน เพื่อต้องการแชร์ให้ผู้อ่านบทความนี้ได้ฝึกการนำเสนอสุดยอดอย่างสตีฟจ๊อบส์ได้โดยเร็ว ผมขอสรุปหลักสำคัญสุดๆ 3 ข้อที่ Steve Jobs ใช้ทุกครั้งในการนำเสนอของเค้า คือ 1.วางแผนแบบอะนาล๊อก 2.ตอบคำถามที่สำคัญที่สุด 3.เขียนแผนที่เส้นทาง