Tag: Mindfulness

Self Improvement

สติ vs. นวัตกรรม เบื้องหลังความสำเร็จของ Google คือ การฝึกให้พนักงาน “เจริญสติ”

เมื่อเดือน ก.พ. ผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโปรแกรม Google Launchpad Accelerator ที่ San Francisco มาเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ครับ โปรแกรมนี้เป็นโครงการที่ผมสมัครเข้าร่วมในนาม Priceza โดย Google ทำโปรแกรมนี้ในรูปแบบของ Accelerator Program ระดับโลกContinue Reading