Tag: house brand

Ecommerce Knowledge

รับมือสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ในโลกอีคอมเมิร์ซ

เราคงเคยเห็นสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือในร้านค้าปลีก ที่วางขายสินค้าจำพวก แชมพู สบู่ น้ำยาล้างจาน อุปกรณ์สำนักงาน ที่มีโลโก้หรือชื่อของซุปเปอร์มาร์เก็ตเจ้านั้นๆติดอยู่ โดยเน้นการขายสินค้าที่มีลักษณะ หรือคุณภาพที่คล้ายกัน จัดวางอยู่ใกล้กับแบรนด์ แต่ขายในราคาที่ถูกกว่าเนื่องจากไม่ต้องมีต้นทุนด้านโฆษณา เราเรียกสินค้ากลุ่มนี้ว่าเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ซึ่งการเข้ามาแข่งขันของสินค้าเฮ้าส์แบรนด์นี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องพยายามเน้นการทำโฆษณาเพื่อให้กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อมั่นในแบรนด์และมองข้ามปัจจัยด้านราคาไป