Tag Archives: Digital Economy

“เทค สตาร์ตอัพ” มีความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างไร?

จากโพสเดิมที่ผมเคยเขียนไว้เมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้วว่าด้วย “ดิจิตอลอีโคโนมี” สำคัญกับประเทศไทยอย่างไร? ผมพูดถึงหนึ่งในสามปัจจัยที่สำคัญในการสร้างดิจิตอลอีโคโนมี นั่นคือ การส่งเสิมให้เกิดการสร้างเทคสตาร์ตอัพในไทยให้เติบโตมากขึ้น โพสนี้ผมอยากลงลึกในหัวข้อนี้มากขึ้นว่า “เทค สตาร์ตอัพ” มีสำคัญกับระบบเศรษฐกิจอย่างไร? ทำไมต้องสนใจ? ทำไมถึงสำคัญ?

ผมไปเจอรายงานฉบับนึงชื่อว่า The Global Startup Ecosystem Ranking 2015 ที่จัดทำโดยหน่วยงาน Compass.co ทำการสรุปสาระใจความไว้ได้อย่างดีมากๆ มีข้อมูลมาสนับสนุน ผมจึงขอสรุปและเรียบเรียงใจความสำคัญจากรายงานฉบับนี้มาเพื่อตอบคำถามดังกล่าวครับ Read more

“ดิจิตอลอีโคโนมี” สำคัญกับประเทศไทยอย่างไร?

ช่วงไม่นานนี้ผมได้มีโอกาสเตรียมข้อมูลเพื่อให้ตัวแทนสมาคม Thai Ecommerce เข้าคุยกับท่านรองนายกฯเรื่องความสำคัญของ “ดิจิตอลอีโคโนมี” (Digtial Economy) และแนวโน้มที่ประเทศไทยจะจัดตั้งกระทรวงดิจิตอลอีโคโนมี (Ministry of Digital Economy) แม้เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยผลักดันเรื่องนี้ แต่ก็ภูมิใจมากครับ Read more