Monthly Archives: June 2016

SME Clinic E-Commerce Platform ทำยังไงให้ตอบโจทย์ เข้าถึงผู้ใช้มากที่สุด!

จากวิศวกรคอมพิวเตอร์ สู่เจ้าของผู้พัฒนาและให้บริการ E – Commerce Platform ที่ Startup รุ่นใหม่ ห้ามพลาด !

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา แห่ง Priceza.com ผู้สร้างสรรค์ธุรกิจช่องทางเทียบราคาสินค้าใน Website โดยได้ไอเดียพัฒนาธุรกิจมาจากตนเองเป็นหลัก ในช่วงเวลาที่ต้องการเลือกซื้อ–ขายสินค้า จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบราคา จึงทำให้เกิดไอเดียขึ้น จากนั้นได้ศึกษาโดยนำโมเดลในต่างประเทศที่น่าสนใจ มาเป็นโมเดลในการพัฒนาธุรกิจ Priceza.com ที่เป็นรูปแบบ Search Engine (คล้ายกับ Google ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาเช่นกัน) สิ่งที่ Priceza.com ทำก็คือ เครื่องมือค้นหาสินค้าที่เรียกว่า Shopping Search Engine

Read more