Monthly Archives: June 2015

มันต้องสู้! ปลาเล็กกินปลาใหญ่ SMEs จะแข่งกับ Ecommerce รายใหญ่ยังไง?

แนวโน้มนึงที่ผมเห็นจากการทำงานในวงการ Eommerce จริงจังมามากกว่า 10 ปี คือธุรกิจขายของออนไลน์รายย่อย หรือ SME Eommerce Stores ทั้งหลายนั้น เริ่มแข่งขันกับรายใหญ่ๆได้ยากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ เช่น เงินทุนในการทำการตลาดออนไลน์ที่น้อยกว่า, ทีมงานที่น้อยกว่า, ประสบการณ์ที่น้อยกว่า แต่ยังไงก็ตาม ผมเชื่อว่าธุรกิจขายของออนไลน์รายย่อยนั้นยังมีโอกาสอยู่ไม่น้อยในการแข่งกับพี่บิ๊กทั้งหลาย เพราะฉะนั้นโพสนี้จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูล และถังข้อมูลที่ผมเอาไว้ใช้ใส่ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆว่ารายเล็กจะชนะรายใหญ่ได้ยังไงบ้าง จะทยอยอัพเดทเข้ามาเรื่อยๆระหว่าง research นะครับ Read more