การใช้ชีวิตเปรียบเหมือนการเล่นจั๊กกลิ้ง

วันนี้เห็นรุ่นพี่แชร์บทปาฐกถา (Speech) อันนึงที่สั้นๆอ่านง่ายๆแต่สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตที่ดี เปรียบการใช้ชีวิตเหมือนการเล่นจั๊กกลิ้ง ผมเห็นควรค่าที่จะแชร์ต่อในบล๊อกให้ผู้อ่านเป็นแง่คิดดีๆนะครับ

 

Coca Cola’s Former CEO, Bryan Dyson, gives a great 30 second short and sweet speech!

Imagine life as a game in which you are juggling some five balls in the air.  They are Work, Family, Health, Friends and Spirit and you’re keeping all of these in the air.

You will soon understand that work is a rubber ball.  If you drop it, it will bounce back.  But the other four Balls – Family, Health, Friends and Spirit – are made of glass.  If you drop one of these they will be irrevocably scuffed, marked, nicked, damaged or even shattered.  They will never be the same.  You must understand that and strive for it.

Work efficiently during office hours and leave on time.  Give the required time to your family, friends & have proper rest.

Value has a value only if it’s value is valued

One comment

แชร์ความคิดเห็นของคุณ